Slamhaltsmätning & Turbiditetsmätning

 

Vi marknadsför ett komplett program av slamhaltsmätare och turbiditetsmätare. Flera olika typer av sensorer för både öppna och slutna system, in-line eller neddoppning.

Mätinstrumenten används med fördel inom kommunala vatten- och reningsverk, miljömätningar  och processindustrier.

    
Se tabell - vilka sensorer som passas
till respektive instrument.

 

Slamhaltsmätare & Turbiditetsmätare

 Turbiditetsprob Lågturb. 0-100 NTU

S461LT

Mätmetod:

Mätområde:

Upplösning:


Utgång:

Arbetstemp.:

Besrivning:

90° Scattered light

 
0 - 10 NTU, 0 - 100 NTU

0,01 NTU (0-10 NTU)
0,1 NTU (0-100 NTU)

RS485 (4-20 mA option)


0-50 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.

Går ej mot äldre versioner av 50Serien.


Med turbiditet menar vi den spridda komponenten av en ljusstråle, som är avledd från sin ursprungliga kurs av optiskt tätare partiklar i ett medium, t.ex. fasta materiapartiklar.

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade - 90° Scattered Light Methode.
enlighet med ISO 7027 / EN 27027. Mätmetoden är baserad på Tyndall-effekten.
Grumligheten av mediet bestäms från mängden skingrat ljus.
Den sända infraröda ljusstrålen sprids av partiklarna i ett medium.
Strålarna mäts med ljusmottagare som är monterad i en vinkel på 90° till det utsända ljuset. De uppmätta ljussignalerna omvandlas till frekvenssignaler.
Frekvenssignalerna omvandlas till motsvarande turbiditetsenheter, och visas i displayen.
Slamhaltsmätare & Turbiditetsmätare


 Mer information:

 

 

  Turbiditetsprob 0-4000 NTU

S461T

Mätmetod:

 
Mätområde:

Noggrannhet:

 

Utgång:

Arbetstemp.:

Besrivning:


90° Scattered light


0-4, 0-40, 0-400, 0-4000 NTU

± 5%
 
RS485 (4-20mA Option)
 
0-60 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.


Med turbiditet menar vi den spridda komponenten av en ljusstråle, som är avledd från sin ursprungliga kurs av optiskt tätare partiklar i ett medium, t.ex. fasta materiapartiklar.

Mätningarna görs med hjälp av den standardiserade - 90° Scattered Light Methode.
enlighet med ISO 7027 / EN 27027. Mätmetoden är baserad på Tyndall-effekten.
Grumligheten av mediet bestäms från mängden skingrat ljus.
Den sända infraröda ljusstrålen sprids av partiklarna i ett medium.
Strålarna mäts med ljusmottagare som är monterad i en vinkel på 90° till det utsända ljuset. De uppmätta ljussignalerna omvandlas till frekvenssignaler.
Frekvenssignalerna omvandlas till motsvarande turbiditetsenheter, och visas i displayen.


Turbiditet Slamhalt

 Mer information:

 

 

 In-line turbiditet-mätcell

S462INOX
S462PVC

Mätmetod:
 
Mätområde:
 
Noggrannhet:
  
Arbetstemp.:
 
Montage:

 

Besrivning:


Ljusabsorption
 
10 - 100 FTU
 
± 5%
 
0-90 °C (INOX) 0-45 °C (PVC)
 
2½" gänga Utvändig (INOX), invändig (PVC)

 
Tack vare det dubbla sensorsystemet, turbiditet kan mätas vid mycket låga koncentrationer med hög precition och hög repeterbarhet.

Tack vare att mätningen inte är i kontakt med vätskan och den optiska LED-tekniken så är systemet sabilt över tid och minimerar behovet av omkalibrering.


 
 


Inline mätcell turbiditet
Inline mätcell turbiditet PVC

 Mer information: 

 

 Nephelometrisk turbiditetsmätning

S461N

Mätmetod:

Mätområde:

Noggrannhet:Arbetstemp.:

Besrivning:

90° Scattered light
 
0 - 100 NTU, 100 - 1000 NTU
 
± 3%
 
 
0-50°C


Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.Turbiditet 

 Mer information:

 

 


 


 Slamhaltsprob 0-30 g/l

S461S

Mätmetod:
 
Mätområde:
 
Noggrannhet:
 
Utgång:
 
Arbetstemp.:

Besrivning:


Ljusabsorption
 
0-30 g/l
 
± 5%
 
RS485 (4-20mA Option)
 
0-60 °C

Kombineras med 50Serien multiparameterinstrument.
eller
42Seriens processkontrollinstrument.


Sensorn S461S används för optisk mätning av suspenderade partiklar i industrivatten och mäter upp till 30 g/l. Sonden använder ljusabsorptionensmetoden.

Turbiditet är en förminskag genomsynlighet i vattnet, på grund av suspenderade ämnen - som består av mycket fina partiklar - som inte sedimenterar under en relativt kort tid. Genom att jämföra absorptionen av testprovet med värden erhållna från en välkänd kalibreringskurva, är det möjligt att bestämma värdet på turbiditeten.

  


Turbiditet Slamhalt

 Mer information:

 

 

 Armatur med avluftningssystem - för turbiditetssensor S461T

S461/DB

Material:


Temperatur:

 

Max tryck:

 

Beskrivning:

PVC

 

0-50°C

 

3 bar

 

By-pass armaturen används för montage av turbiditetssensor S461, för optisk turbiditetsmätning i by-pass system. Avluftningssystemet förhindrar att luftbubblor bildas i mätkammaren, vilket ger en pålitlig mätning.

Turbiditet 

 Mer information:

 

 


  Slamhaltsprob 0-50 gr/liter & 10-150 gr/liter

7520SAV
7540SRH

Mätmetod:

Mätområde:

Noggrannhet::

Arbetstemp.:

Besrivning:

7520 - Absorption
7540 - Back radiation

0 - 50 gr/l, 10 - 150 gr/l


+/- 1% f.s.

0-50o C


Kombineras med 42Seriens processkontrollinstrument.


7520SAV och 7540SRH används för att bestämma höga och mycket höga slamkoncentrationer, upp till 150 g/l.

- Pålitlig mätning tack vare infrafröd optisk mätning vid 880 nm

- Dubbla ljuskällor för att kompensera för drift från optiska komponenter.

- Inga rörliga delar

- Digitaliserad signal i proben för att reducera risken för elektrisk störning i signalöverföringen.


7520SAV

7540SRH

 Mer information: