SKUMMÄTNING - SKUMDETEKTERING

Skumdetektering

Problem med skum förekommer inom många industrier som t.ex. papper & cellulosa, livsmedel, olja & bränsle, läkemedel, kemi, vatten & avlopp, gruvor m.m. Vi erbjuder marknadens bredaste program av produkter för detektering, mätning och reglering av skum. Sensorerna är framtagna för att hantera praktiskt taget alla typer av skum, såväl vattenbaserat som icke vattenbaserat skum. Fördelarna med våra givare är många som t.ex. stora besparingar av kemikalier för skumdämpning, minskade miljöbelastningar och förbättrad produktionskapacitet. Våra givare använder den patenterade IMA Sensing Technology för att detektera skum vilket gör dem unika på marknaden. Tekniken medför att mycket lätt skum kan detekteras även vid kraftiga beläggningar på givaren. Klicka på bilden till höger för att läsa mer om IMA Sensing Technology.

Läs mer om system för skumkontroll här (Eng) »

Produkter: 


    •    SmartFoam, detektering av vattenbaserat skum 
    •    SureSense, detektering av vattenbaserat skum och hög vätskenivå 
    •    DiFoam, detektering av icke vattenbaserat skum, även vätskenivå
    •    FTA100, förebyggande, förutsäger vattenbaserat skum innan det når processen
    •    MultiSense, mäter vattenbaserat skum- och/eller vätskenivå

PAAB detektering, mätning & kontroll av skum

PDF översiktsbroschyr

Detektering av vattenbaserat skum och hög vätskenivå

SureSense

Problängd:
IMA Sensing:
Max Temp:
ATEX option:
Beskrivning:
0,6 - 6m
Ja
170ºC
Ja
SureSense kan detektera skum och hög vätskenivå. SureSense-programmet är avsett att kontrollera vattenbaserat skum effektivt, säkert och kostandseffektivt i processer där skummet skapar problem. Skummet kontrolleras noggrannt genom att SureSense känner skummet när det når en oacceptabel nivå och därefter tillsätts skumdämpare vid behov istället för kontinuerligt. Detta ökar inte bara effektiviteten utan sparar pengar på dyrbara kemikalier för skumdämpning. Suresense skumkontrollsystem finns installerade över hela världen för att effektivt kontrollera vattenbaserat skum inom bioteknik, avloppsvatten, livsmedel, läkemedel, bryggerier m.m.
Skumdetektering

 Mer information:

 


 

 

 Detektering av vattenbaserat skum i en kompakt enhet

 SmartFoam 

Problängd:
IMA Sensing:
Matning:

Beskrivning:Beskrivning:

600/1000/1500/2000 mm
Ja
24 VDC

SmartFoam är det senaste tillskottet av produkter i vårt program för skumkontroll. SmartFoam är framtagen att detektera vattenbaserat skum i en kompakt enhet. SmartFoam har en inbyggd transmitter i givarhuvudet vilket medför att det inte finns något behov av extern kontrollenhet. Den 24 VDC matade givaren är designad för både hygieniska och ej hygiensiska applikationer och fungerar även vid kraftig beläggning på givaren tack vare IMA tekniken.

Givaren är konstruerad i SS316 och PVDF med hus i PP. Den ger användaren en robust lösning för skumkontroll som är enkel att installera i befintliga processystem. SmartFoam kan anslutas direkt till en PLC eller processregulator utan behov av övrig instrumentering. SmartFoam har ett IP66 hus med 3/4" processanslutning och finns i längderna 600, 1000, 1500 och 2000 mm.

 

Mer information:

 

 

 Nivåmätning av vattenbaserat skum och/eller vätska

MultiSense

Mätområde:
IMA Sensing:
Max Temp:
ATEX option:
Beskrivning:
0 - 6m
Ja
170ºC
Nej

MultiSense är en ny typ av nivåmätare som använder en matris av små sensorer sammanbyggda till en givare. Varje sensor fungerar som en separat mikrosensor som används för att mäta mediat som är i kontakt med den. Detta ger mycket hög noggrannhet och möjliggör ett antal separata parametrar kan mätas samtidigt. Mikrosensorerna fungera också tillsammans i en matris för att ge mer information om mediat och för att upptäcka sklijeytor mellan faser i materialet, t.ex. vätska och skum eller olika vätskor. Systemet består av en sensor och en kontrollenhet. Sensorn sänks ner i materialet som skall mätas, t.ex. en fermenteringstank eller blandningskärl och ansluts till kontrollenheten. Systemet använder sig av IMA Sensing Technology, vilken medför att givaren blir okänslig mot beläggning och ger hög noggrannhet. Systemet är speciellt utformat för att mäta och kontrollera skum. Mätaren kan användas för att hantera processer där skummet är oönskat men också sådana där skummet är en nödvändig del av processen. Mer information:

 

 

 
Detektering av icke vattenbaserat skum eller vätskenivå

DiFoam

Problängd:

IMA Sensing:

Max temp:

ATEX option:

Beskrivning:

0,6 - 6m
Ja
170ºC
Nej

MultiSense är en ny typ av nivåmätare som använder en matris av små sensorer sammanbyggda till en givare. Varje sensor fungerar som en separat mikrosensor som används för att mäta mediat som är i kontakt med den. Detta ger mycket hög noggrannhet och möjliggör ett antal separata parametrar kan mätas samtidigt. Mikrosensorerna fungera också tillsammans i en matris för att ge mer information om mediat och för att upptäcka sklijeytor mellan faser i materialet, t.ex. vätska och skum eller olika vätskor. Systemet består av en sensor och en kontrollenhet. Sensorn sänks ner i materialet som skall mätas, t.ex. en fermenteringstank eller blandningskärl och ansluts till kontrollenheten. Systemet använder sig av IMA Sensing Technology, vilken medför att givaren blir okänslig mot beläggning och ger hög noggrannhet. Systemet är speciellt utformat för att mäta och kontrollera skum. Mätaren kan användas för att hantera processer där skummet är oönskat men också sådana där skummet är en nödvändig del av processen.


http://www.hycontrol.com/img/products/49-product.jpg
Mer information:

 

 

 

 Förutsäger skumbildning via prov

FTA100

Förutsäger skum:
IMA Sensing:
Matning:

Beskrivning:

Ja
Ja
110/230V AC

FTA100 är ett unikt system för skumkontroll som ger en förbyggande kontroll av förekomsten av skum. Det helautomatiska systemet mäter benägenheten hos en vätska att skapa skum genom att ta ett prov från processen, och analysera benägenheten att skum ska skapas, i en liten testcell. Genom att simulera processen som kan skapa skum kan skummet förutsägas före det uppstår i processen.

FTA100 är framtagen med tankte på litet underhållsbehov och fungerar under långa perioder utan behov av tillsyn. Testcellen kan vid behov enkelt tas bort för rengöring. FTA inkluderar en pump för skumdämpare(option) för att kontrollera skummet och kan generera en signal till ett övervakningssystem eller ett larm


 

Mer information:

 
Industriell skumkontroll med integrerad skumdämparpump

FPCCSW40

Beskrivning:

FPCCSW40 Foam Controller är konstruerad för kontroll av skum i industriella processer. Styrenheten kräver en Hycontrol skumsensor för att bilda ett automatiskt styrsystem för skumkontroll med en minimal mängd skumdämpare. Styrenheten innehåller en peristatisk pump för att automatiskt pumpa skumdämpare till processen när det behövs. Den kan även anslutas till externa enheter som processkontrollsystem, Scada-system och larm.

En skumsensor placeras i en process för att känna av uppbyggnaden av skum.
Systemet kan optimeras för att lägga till minsta mängd antifoam som krävs. Detta gör att volymen av skumdämpare reduceras dramatiskt. Generellt är reduktionen av skumdämpare jämfört med ett manuellt doseringssystem minst 25%, ofta 50% och ibland mer.

 

Mer information: